zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Reklamacje

 

Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@decovena.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, 
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, 
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru, które nie zostały zidentyfikowane podczas odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep decovena.pl, a także przesłać towar na adres wskazany przez Sklep w oryginalnym opakowaniu wraz z dokładnym opisem szkody i dowodem zakupu.

Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do Siedziby firmy.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne: rozdarcia, przecięcia, zaciągnięcia oraz uszkodzenie wynikające ze złego użytkowania.

 

Odstąpienie od umowy

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep decovena.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną adres biuro@decovena.pl).

 

Adres do zwrotu:

 

S&L Group Sp. z o.o.
ul. Kpt. St. Brykalskiego 2
18-430 Wizna

tel. 530 880 078

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep decovena.pl zwraca należność nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep decovena.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 

Należy przesłać nieuszkodzony i nieużytkowany towar,  w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu. Ewentualne gratisy dołączane do paczek również należy zwrócić wraz ze zwracanym towarem. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Artykuły muszą posiadać wszystkie metki i etykiety i znajdować się w nienaruszonym stanie.

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Możliwość taka dotyczy konsumentów i wynika z ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

(Wzór oświadczenia, które należy wypełnić i odesłać w przypadku odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Nr. zamówienia:............................  Data otrzymania:..................................................
Numer paragonu/faktury:................................. z dnia: ...............................................
Nazwa towaru: .........................................................................................................


Imię i nazwisko:.........................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Telefon:................................E-mail: ..........................................................................
Kwota zwrotu:........................zł.   Słownie:.................................................................


Proszę o zwrot na rachunek bankowy:
Nazwa Banku:..................................
Numer rachunku .......................................................................................................

...............................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Wymiana

Aby dokonać wymiany należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą i dokonać ponownego zakupu w naszym sklepie.