zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin decovena.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy decovena.pl (zwany dalej „Sklep”) prowadzony jest przez DECOVENA Anna Ładyżyńska, z siedzibą pod adresem ul. Czarnieckiego 51, 18-430 Wizna

NIP 7181874745, REGON 200758541

Wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego decovena.pl są dokonywane w oparciu o poniższy Regulamin. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

Sklep internetowy decovena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Większość Produktów oferowanych w sklepie internetowym decovena.pl zostało wykonanych ręcznie (zaprojektowane w Polsce - stworzone w Indiach), a zatem dwie sztuki tego samego produktu mogą różnić się od siebie oraz od tych przedstawianych na zdjęciach, mogą rónież wystąpić drobne rozbieżności w wymiarach .

Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w PLN i zawierają podatek VAT.

Sklep decovena.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 

ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Złożenie zamówienia przez stronę decovena.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towaru.

Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie decovena.pl, bądź poprzez email na adres dostępny na stronie decovena.pl.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez email zwrotny.

Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu przez Sklep i zaksięgowaniu kwoty zakupu towaru i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sklepu lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku wybraniem opcji „za pobraniem”.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

PŁATNOŚCI

 

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedającego - Sklep rezerwuje towar w magazynie przez 14 dni i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta
  • Inny sposób wskazany na stronie Sklepu
  • W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

Ceny przesyłek określone są w „cenniku dostawy”.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę o ile oferta cenowa na dany produkt nie stanowi inaczej.

Na prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT, w pozostałych przypadkach do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny.

 

WYSYŁKA

 

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej, bądź udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży części przesyłki w transporcie.

Wysyłka towaru następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, obejmującej koszt towaru i koszt przesyłki, na rachunku bankowym Sprzedającego.

Jeśli czas wysyłki z przyczyn losowych mógłby ulec opóźnieniu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta.

Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS i Poczty Polskiej są wskazane na stronie decovena.pl.

Listy nierejestrowane ekomoniczne wysyłamy na odpowiedzialność Kupującego, gdyż nie posiadają one numeru nadania i w razie zaginięcia nie można złożyć reklamacji na Poczcie.

 

REKLAMACJE

 

Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@decovena.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru, które nie zostały zidentyfikowane podczas odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep decovena.pl, a także przesłać towar na adres wskazany przez Sklep w oryginalnym opakowaniu wraz z dokładnym opisem szkody i dowodem zakupu.

Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do Siedziby firmy.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne: rozdarcia, przecięcia, zaciągnięcia oraz uszkodzenie wynikające ze złego użytkowania.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Możliwość taka dotyczy konsumentów i wynika z ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep decovena.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną adres biuro@decovena.pl).

 

Adres do zwrotu:

 

Anna Ładyżyńska

 DECOVENA

 ul. 35-lecia 2

 18-430 Wizna

 e-mail: biuro@decovena.pl

 tel. 530 880 078/530 880 079

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep decovena.pl zwraca należność za towar, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep decovena.pl moze wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 

Należy przesłać nieuszkodzony i nieużytkowany towar,  w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art 34.2 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014, nie zwracamy kosztów przesyłki. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Możliwość taka dotyczy konsumentów i wynika z ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

(Wzór oświadczenia, które należy wypełnić i odesłać w przypadku odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Nr. zamówienia:............................  Data otrzymania:..................................................
Numer paragonu/faktury:................................. z dnia: ...............................................
Nazwa towaru: .........................................................................................................


Imię i nazwisko:.........................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Telefon:................................E-mail: ..........................................................................
Kwota zwrotu:........................zł.   Słownie:.................................................................


Proszę o zwrot na rachunek bankowy:
Nazwa Banku:..................................
Numer rachunku .......................................................................................................

...............................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

PROMOCJE I KUPONY RABATOWE

Sklep www.decovena.pl oferuje swoim Klientom możliwość korzystania z kodów rabatowych: kwotowe, procentowe, darmowa dostawa.

Wszystkie Promocje i Kupony rabatowe można wykorzystać przy zamówieniu o wartości nie mniejszej niż ta określona w promocji lub kuponie rabatowym.

Rabaty zostają automatycznie naliczone w zależności od rodzaju Promocji lub Kuponu. 

Udział w Promocjach i Kuponach rabatowych jest dobrowolny.

W celu wzięcia udziału w Promocji i Kuponach rabatowych Klient musi zastosować się do reguł promocji: 

Promocja trwa do wyczerpania produktów promocyjnych lub do zakończenia terminu określonego w promocji. 

Kupon rabatowy może być wykorzystany przez użytkownika, który wpisze go w odpowiednie pole w koszyku w sklepie internetowym www.decovena.pl. 

Wielkość liter i innych znaków ma znaczenie tak samo jak ich ilość.

Brak wpisania hasła w pole kodu promocji oznacza iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z promocji w stosunku do danej transakcji.

W takiej sytuacji z chwilą potwierdzenia zamówienia traci on ostatecznie prawo do skorzystania z promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

Kupony rabatowe po przekroczeniu terminu ważności są nieaktywne i nie mogą zostać użyte. 

Naliczanie rabatów nastepuje w dzień złożenia zamówienia. Promocje nie działają wstecz.

Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji i Kuponów rabatowych Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wszelkie dane osobowe wprowadzane przed Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego decovena.pl. służą tylko i wyłącznie realizacji zamówienia. Nie będą one w żaden inny sposób przetwarzane ani udostępniane innym podmiotom.  

Klient podczas rejestracji, może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych wyłącznie na potrzeby sklepu decovena.pl (subskrypcja Newslettera sklepu, informacji o nowościach i oferowanych rabatach).  

Klient ma prawo dokonać zmian w danych osobowych w swoim profilu, w każdym momencie za pośrednictwem strony decovena.pl, a także na swoje życzenie, usunąć je z bazy sklepu.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie opisy zawarte na stronie są własnością DECOVENA i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela.

Wszelkie zdjęcia są własnością DECOVENA, ich kopiowanie i używanie jest możliwe tylko za pisemną zgodą właściciela przy jednoczesnym podaniu źródła.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Wszelkie kwestie nieuregulowane powyższym Regulaminem są rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP.

Aktualizacja Regulaminu dn. 25 grudnia 2014.