zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu www.decovena.pl


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Sklepu decovena.pl, prowadzonej przez S&L Group sp. z o.o. . z siedzibą pod adresem ul. Kpt. St. Brykalskiego 2, 18-430 Wizna, NIP 7182159192, KRS 0000927068, Polska (zwanej dalej: „Sklep”) oraz określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług za pośrednictwem Platformy e-commerce.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient- oznacza osobę dokonującą zakupu poprzez Sklep
 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu są dokonywane w oparciu o poniższy Regulamin. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Większość Produktów oferowanych w Sklepie zostało wykonanych ręcznie (zaprojektowane w Polsce - stworzone w Indiach), a zatem dwie sztuki tego samego produktu mogą różnić się od siebie oraz od tych przedstawianych na zdjęciach, mogą również wystąpić drobne rozbieżności w wymiarach .
 5. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w PLN i zawierają podatek VAT.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania i anulowania zamówień wzbudzających wątpliwości.

§ 3 Zamówienia

 1. Zamówienia składane poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Złożenie zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towaru.
 3. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu decovena.pl, bądź poprzez adres e-mail na adres dostępny na stronie decovena.pl.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez e-mail zwrotny.
 5. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu przez Sklep i zaksięgowaniu kwoty zakupu towaru i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sklepu lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku wybraniem opcji „za pobraniem”.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 4 Płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • Przelew tradycyjny na rachunek Sklepu - Sklep rezerwuje towar w magazynie przez 14 dni i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta
 • Inny sposób wskazany na stronie Sklepu
 • W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

Ceny przesyłek określone są w „cenniku dostawy”.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę o ile oferta cenowa na dany produkt nie stanowi inaczej.

Na prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT, w pozostałych przypadkach do każdego zakupu dołączany jest dowód zakupu.

§ 5 Wysyłka

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży części przesyłki w transporcie.
Wysyłka towaru następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, obejmującej koszt towaru i koszt przesyłki, na rachunku bankowym Sprzedającego. Jeśli czas wysyłki z przyczyn losowych mógłby ulec opóźnieniu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta.
Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej są wskazane na stronie Sklepu decovena.pl.

§ 6 Reklamacje

Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@decovena.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru, które nie zostały zidentyfikowane podczas odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep decovena.pl, a także przesłać towar na adres wskazany przez Sklep w oryginalnym opakowaniu wraz z dokładnym opisem szkody i dowodem zakupu.

Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do Siedziby firmy.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne: rozdarcia, przecięcia, zaciągnięcia oraz uszkodzenie wynikające ze złego użytkowania.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Możliwość taka dotyczy konsumentów i wynika z ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep decovena.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną adres biuro@decovena.pl).

Adres do zwrotu:

S&L Group sp. z o.o
ul. Kpt. St. Brykalskiego 2
18-430 Wizna
e-mail: biuro@decovena.pl
tel. 530 880 078/530 880 079

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep decovena.pl zwraca należność, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep decovena.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Należy przesłać nieuszkodzony i nieużytkowany towar (produkty nie mogą być wyprane), w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ewentualne gratisy również podlegają zwrotowi.

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

(Wzór oświadczenia, które należy wypełnić i odesłać w przypadku odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Nr. zamówienia:............................ Data otrzymania:..................................................
Numer paragonu/faktury:................................. z dnia: ...............................................
Nazwa towaru: .........................................................................................................


Imię i nazwisko:.........................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Telefon:................................E-mail: ..........................................................................
Kwota zwrotu:........................zł. Słownie:.................................................................


Proszę o zwrot na rachunek bankowy:
Nazwa Banku:..................................
Numer rachunku .......................................................................................................

...............................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

§ 8 Promocje i kupony rabatowe


Sklep oferuje swoim Klientom możliwość korzystania z kodów rabatowych: kwotowe, procentowe, darmowa dostawa.
Wszystkie Promocje i Kupony rabatowe można wykorzystać przy zamówieniu o wartości nie mniejszej niż ta określona w promocji lub kuponie rabatowym.
Rabaty zostają automatycznie naliczone w zależności od rodzaju Promocji lub Kuponu.
Udział w Promocjach i Kuponach rabatowych jest dobrowolny.
W celu wzięcia udziału w Promocji i Kuponach rabatowych Klient musi zastosować się do reguł promocji.
Promocja trwa do wyczerpania produktów promocyjnych lub do zakończenia terminu określonego w promocji.
Kupon rabatowy może być wykorzystany przez użytkownika, który wpisze go w odpowiednie pole w koszyku w sklepie internetowym www.decovena.pl.
Wielkość liter i innych znaków ma znaczenie tak samo jak ich ilość.
Brak wpisania hasła w pole kodu promocji oznacza iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z promocji w stosunku do danej transakcji.
W takiej sytuacji z chwilą potwierdzenia zamówienia traci on ostatecznie prawo do skorzystania z promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
Kupony rabatowe po przekroczeniu terminu ważności są nieaktywne i nie mogą zostać użyte.
Naliczanie rabatów nastepuje w dzień złożenia zamówienia. Promocje nie działają wstecz.
Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji i Kuponów rabatowych Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe wprowadzane przed Klienta za pośrednictwem Sklepu służą tylko i wyłącznie realizacji zamówienia. Nie będą one w żaden inny sposób przetwarzane ani udostępniane innym podmiotom.
Klient podczas rejestracji, może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych wyłącznie na potrzeby sklepu decovena.pl (subskrypcja Newslettera sklepu, informacji o nowościach i oferowanych rabatach).
Klient ma prawo dokonać zmian w danych osobowych w swoim profilu, w każdym momencie za pośrednictwem strony decovena.pl, a także na swoje życzenie, usunąć je z bazy sklepu.

§ 10 Prawa autorskie

Wszelkie opisy zawarte na stronie Sklepu są własnością firmy S&L Group sp. z o.o . z siedzibą pod adresem ul. Brykalskiego 2 18-430 Wizna, NIP 7182159192, KRS 0000927068 i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela.

Wszelkie zdjęcia są własnością firmy S&L Group sp. z o.o . z siedzibą pod adresem ul. Brykalskiego 2, 18-430 Wizna, NIP 7182159192, KRS 0000927068, ich kopiowanie i używanie jest możliwe tylko za pisemną zgodą właściciela przy jednoczesnym podaniu źródła.

§ 11 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Wszelkie kwestie nieuregulowane powyższym Regulaminem są rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP.

Aktualizacja Regulaminu dn. 25 grudnia 2014.

Aktualizacja Regulaminu dn. 27 grudnia 2021.